top of page

 

Pravila in splošni pogoji uporabe storitve

"SMS-donacija – Društvo S hrti za hrte Slovenija"

 

(april in maj 2024)

Veljavnost: od 15. 4. 2024 do 31. 5. 2024

SMS-DONACIJA – DRUŠTVO S HRTI ZA HRTE SLOVENIJA

Pravila in pogoji določajo način uporabe storitve »SMS-donacija – Društvo S hrti za hrte Slovenija«. Namen storitve je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije A1, T-2, Telekom Slovenija in Telemach (v nadaljevanju: mobilni operaterji) z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS-sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.

Organizator storitve je Društvo S hrti za hrte Slovenija. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo storitve.

POSTOPEK

Uporabnik daruje sredstva tako, da pošlje SMS-sporočilo s ključno besedo »SHRTI5« na številko 1919 (odhodno SMS-sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po veljavnem Ceniku mobilnega operaterja.

V primeru, da je poslano SMS-sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani mobilnega operaterja, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS-sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS-sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v Ceniku storitve.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

DAROVANA SREDSTVA

Mobilni operaterji bodo organizatorju storitve Društvu S hrti za hrte Slovenija darovali zbrana sredstva plačil dohodnih SMS-sporočil, ki jih pošljejo pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh Pravil.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Mobilni operaterji in organizator storitve varujejo zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem pri storitvi pod pogoji teh Pravil udeleženec dovoljuje mobilnim operaterjem obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS-sporočil, sistem za pošiljanje SMS-sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Mobilni operaterji ne zagotavljajo uspešne dostave SMS-sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora mobilnih operaterjev (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost naslovnika ipd.). Mobilni operaterji se bodo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudili odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS-sporočil. Za prenos SMS-sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev mobilnih operaterjev.

REKLAMACIJE

Mobilni operaterji vodijo morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS-sporočil v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje njihovih elektronskih komunikacijskih storitev. Reklamacije morajo biti v pisni obliki poslane mobilnemu operaterju najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v storitvi sprejme pogoje teh Pravil.

Postojna, 15. 4. 2024

 
Cenik storitve »SMS-donacija – Društvo S hrti za hrte Slovenija«

 

 

 

 

 

 

 

Cene za odhodna sporočila SMS

Vsako odhodno SMS-sporočilo (poslano SMS-sporočilo uporabnika) se obračuna po veljavnem Ceniku mobilnega operaterja.

Cene za dohodna sporočila SMS: 5,00 €

Zahvalno sporočilo pri donaciji (uporabniku posredovano SMS sporočilo): Društvo S hrti za hrte Slovenija se vam iskreno zahvaljuje za pomoč.

Račun

Na vašem mesečnem računu bodo prikazana:
– poslana (odhodna) SMS-sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
– prejeta (dohodna) SMS-sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS-donacija«.

Potrdilo o donaciji

Naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju (pod postavko »SMS-donacija«). V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki predplačniškega sistema lahko po zaključku akcije zahtevajo potrdilo o donaciji v vseh centrih mobilnih operaterjev, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenega statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).

Priloge

Splošni pogoji uporabe storitve SMS-donacija – A1

Pravila in pogoji uporabe storitve SMS-donacija – T-2

Pogoji uporabe storitve SMS-donacija – Telekom Slovenije

Pogoji uporabe storitve SMS-donacija – Telemach

Cenik tabela.jpg
bottom of page