top of page
Umetna oploditev hrtov na Irskem.webp

 

Irska – boleča kirurška umetna oploditev hrtov

Irski veterinarski svet (Veterinary Council of Ireland, tj. VCI) je veterinarjem obvestil, da je izvajanje bolečih in zelo invazivnih kirurških umetnih oploditev na psih prepovedano.

 

VCI v nedavno posodobljenem kodeksu poklicnega ravnanja navaja:

»Razen če ni drugače določeno z zakonom, je pasja kirurška umetna oploditev neterapevtski postopek in se ne sme izvajati pri psih zaradi etičnih vidikov in razlogov za njihovo dobrobit. Prednost dajemo ustrezni alternativi, tj. transcervikalni umetni oploditvi.«

 

Sprememba veterinarskega kodeksa bo začela veljati takoj po javnem posvetovanju, ki bo potekalo novembra 2024.

 

V izjavi, objavljeni 15. maja 2024, je VCI opisal razloge za spremembe:

»Veterinarski svet se je v interesu zdravja in dobrobiti psov odločil posodobiti Kodeks strokovnega ravnanja veterinarjev in dati smernice veterinarjem in javnosti glede kirurške umetne oploditve psov oz. zahtevati prepoved kirurške umetne oploditve pri psih na Irskem. Veterinarski svet se je pri odločitvi za prepoved kirurške umetne oploditve psov strinjal, da etična vprašanja in vprašanja dobrobiti, ki se porajajo pri tem postopku, potrjujejo dejstva, da so psičke za zagotovitev brejosti podvržene visoko invazivnemu kirurškemu posegu, kar predstavlja nesprejemljivo stopnjo tveganja za pse. Veterinarski svet meni, da ni opravičljivega razloga za ta poseg v okoliščinah, ko obstaja nekirurška, minimalno invazivna in učinkovita alternativa. Tveganja in neprijetnosti, povezane s kirurško oploditvijo, niso več potrebne, saj je zdaj na voljo transcervikalna oploditev.«

 

Kirurško osemenjevanje vključuje anestezijo psičke, zarezo v trebuh in dvig maternice, preden se vanjo z iglo vbrizga sperma. Nato se maternica ponovno premesti in tkivo kirurško zašije.

 

NUJNO! Čeprav je Irski svet za ukinitev tekmovalne industrije s hrti (Irish Council Against Blood Sport) načeloma pozdravil razvoj veterinarske stroke na tem področju, je izrazil razočaranje nad Irskim veterinarskim svetom (VCI), ki kljub boleči in neetični naravi omenjenega postopka veterinarjem ne preprečuje, da ga izvajajo na hrtih.

 

V izjavi je VCI komentiral:

»Čeprav je VCI določil, da mora prepoved kirurškega osemenitve psov vključevati vse pasme psov, priznava, da obstaja zakonodaja, ki dovoljuje kirurško umetno osemenjevanje hrtov. Umetno oploditev hrtov ureja Zakon o umetnem osemenitvi hrtov iz leta 2005.«

 

Irski svet za ukinitev tekmovalne industrije s hrti poudarja, da bi morali "enaki 'etični vidiki in vidiki dobrobiti' veljati za vse pse, vključno s hrti. "Zahtevamo, da VCI posodobi svoj kodeks in veterinarjem zapove, naj kirurške umetne oploditve ne izvajajo pri nobenem psu."

 

Pozvali so irskega ministra za kmetijstvo Charlieja McConaloguea, naj uvede prepoved kirurške umetne oploditve za VSE PSE. »Ministra opozarjamo, da nam je njegov urad predhodno zagotovil, da razdelek 10(d) poročila delovne skupine za nadzor psov, ki ga je odobrila vlada, vsebuje priporočilo o "prepovedi kirurške umetne oploditve pri psih" in da "besedna zveza pri psih vključuje vse pasme psov, vključno s hrti.«

 

Ministru McConalogueu so poslali pismo z zahtevo: »Zdaj, ko se je VCI pridružil drugim veterinarskim organom pri priznavanju 'neetičnosti in nedobrobiti' kirurške umetne oploditve, zahtevmo, da pospešite izvajanje priporočila razdelka 10(d) in kirurško umetno osemenjevanje prepoveste pri vseh psih, vključno s hrti.«

 

"Nesmiselno je, da so hrti še naprej podvrženi bolečemu posegu, ki ga VCI prepoveduje pri vseh drugih psih."

 

Kirurško umetno osemenjevanje psov je že prepovedano v Veliki Britaniji, na Norveškem, Švedskem in Nizozemskem.

 

Od leta 2019 so ga na Irskem sramotno izvedli več kot 500-krat na hrtih (lani 33-krat), kar je opomnik, da je stremljenje po denarnih nagradah pomembnejše od dobrobiti tekmovalnih hrtov. V tem obžalovanja vredni dejavnosti iger na srečo ni prepovedano niti boleče rezanje teles hrtov, da bi le ustvarili zmagovalna legla.

Dostop do izvirnega članka.

bottom of page